Databaserad bostadsvärdering

Blok strävar vi alltid efter att ge en så objektiv bedömning som möjligt av en bostads värde baserad på befintlig information.

Faktiska priser av liknande bostäder

Vår digitala bostadsvärdering baserar sig på faktiska priser av liknande bostäder som sålts i ditt närområde. I områden där det finns många bostäder som liknar varandra och där det sker många försäljningar, är värderingen mer exakt.  Felmarginalen i Bloks värderingsverktyg ligger kring 5% och för Storstockholm kring cirka 4%. Felmarginalen beskriver hur exakt värderingen är och hur mycket priset kan variera. 

Den preliminära värderingen ger oss underlaget vi behöver för ditt hem - och ger dig en bild över värdet och vårt eventuella arvode beroende på slutpris.

Med hjälp av prisbevakaren får du en uppdaterad prisuppskattning till din mejl varje kvartal. På så vis kan du hela tiden följa priserna och marknaden vilket kan kännas tryggt eftersom de flesta av oss har mycket kapital i sina bostäder.

När du säljer din bostad via Blok går du alltid igenom värderingen med våra fastighetsmäklare innan vi lägger ut bostaden till försäljning för att kunna ta hänsyn till ytterligare information.

Skillnader i mäklares uppskattningar

Om olika mäklares uppskattningar baseras på samma data: varför är de ibland så olika? Detta reflekteras i priserna på exempelvis Hemnet. Det är bra att komma ihåg att vissa mäklare tävlar om kunder genom att höja sin egen värdeuppskattning. Höga uppskattningar bör behandlas med försiktighet eftersom det inte är en garanti för att mäklaren faktiskt kommer att sälja lägenheten till detta pris. Det finns kanske ingen statistisk grund för dessa uppskattningar, så det är alltid värt att be om en mer detaljerad förklaring och motivering bakom värderingen. 

Bostadsvärdering baserad på data och statistik

Blok strävar vi alltid efter att ge en så objektiv bedömning som möjligt baserat på befintlig information. Vår uppskattning försöker därför alltid reflektera så exakt som möjligt lägenhetens verkliga marknadsvärde.

Eftersom våra prisberäkningar är baserade på en maskininlärningsalgoritm baseras våra uppskattningar enbart på statistiska faktorer för att i så stor utsträckning som möjligt eliminera subjektiva distraktioner. Detta säkerställer en så konsekvent och jämförbar kvalitet som möjligt i våra uppskattningar. 

När du säljer din bostad via Blok går du alltid igenom värderingen med vår fastighetsmäklare innan vi lägger ut bostaden till försäljning för att kunna ta hänsyn till ytterligare information som erhållits bland annat genom att granska bland annat bostadens dokument och skick.

Vad är din bostad värd?

+2%

Se vad din bostad är värd digitalt på under två minuter.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Lämna en förfrågan och vi kontaktar dig inom kort.

    Nuvarande sida Facebook Twitter

    Senaste blogginläggen